Nm 2015 ver3c

Turneringsregler Nackamästerskapen 2024

TÄVLINGSREGLER

1. REGLER
Nackamästerskapen är en breddturnering som spelas enligt S:t Eriks-Cupens fotbollspelregler för 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9 och som tillämpas med följande tillägg, undantag och förtydligande.

Länk till StFFs tävlingsregler 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9

2. TÄVLINGSFORM
Lagen delas in i grupper genom lottning. Om en förening har fler anmälda lag i samma åldersklass, delas dessa in i olika grupper så långt som möjligt.

Ingen resultatrapportering kommer att finnas i någon åldersklass enligt SvFFs regler. Inga slutsegrare utses.

Alla matcher kommer att lottas före turneringen.

3. KLASSINDELNING
P/F 12 - 9 mot 9 (liten)
P/F 13 - 7 mot 7 (stor)
P/F 14 - 7 mot 7 (liten)
P/F 15 - 7 mot 7 (liten)
P/F 16 - 5 mot 5
P/F 17 - 5 mot 5
P/F 18 - 3 mot 3

P/F 2013-18 riktar sig till breddlag inom Nacka och Värmdö. Öppen klass för F2015

P/F -12 är en öppen klass för breddlag, vilket innebär att lag utanför Nacka/Värmdöområdet är välkomna i mån av plats.

4. ANTAL SPELARE OCH AVBYTARE
I klasserna P/F 12 får maximalt 14 spelare delta/match. I övriga klasser gäller att man får använda fritt antal spelare. Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byten görs utan domarens avblåsning. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område.

Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen. Dock delas endast ut 14 medaljer/lag i klass 12, 12 medaljer/lag i klasserna 13-15 och 12 pokaler/lag i klasserna 16-17 samt 10 pokaler/lag i klasserna 18.


5. REPRESENTATIONSREGLER
- Förening anmäler lag i egen åldersklass. NM tillåter inte spel i överårig klass.

- NM tillåter inte spel i motsatt klass (d v s flickor i pojkklass el tvärtom).

- För individuell spelare gäller att man inte får ha deltagit i överårig serie i S:t Eriks-Cupen 2024 för att få delta i NM.

- Spelare får endast spela i ett lag i NM oavsett åldersklass.

- Överårig spelare får spela via StFFs generella dispens, spelare ska då markeras på deltagarförteckningen, individuell dispens ska biläggas.

- Underårig spelare måste söka dispens från tävlingsledningen och denna ska, efter det att denna godkänts, biläggas deltagarförteckningen.

6. MATCHTID OCH SPELFORM
P/F 12 - 9 mot 9 (liten - 65x50) - 3 x 15 minuter
P/F 13 - 7 mot 7 (stor – 55x35) - 3 x 12 minuter
P/F 14 - 7 mot 7 (liten – 50x30) - 3 x 12 minuter
P/F 15 - 7 mot 7 (liten – 50x30) - 3 x 12 minuter
P/F 16 - 5 mot 5 (30x20) - 3 x 10 minuter
P/F 17 - 5 mot 5 (30x20) - 3 x 10 minuter
P/F 18 - 3 mot 3 - 3 x 8 minuter

7. DELTAGARFÖRTECKNING
Alla lag i spelformerna 7 mot 7 samt 9 mot 9 skall lämna en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i turneringen. Deltagarförteckningen skall lämnas till sekretariatet senast 15 minuter före första match.

8. INFÖR MATCH
Speldräkter
Samtliga spelardräkter skall vara numrerade, undantag görs för spelare i 3 mot 3 och 5 mot 5. Numreringen skall finnas på ryggen av spelartröjan. I klasserna 7 mot 7 och 9 mot 9 får två spelare inte ha samma nummer på tröjan under samma match. Om matchdomaren bedömer att ena laget skall byta speldräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, skall bortalaget byta, eller spela med västar i avvikande färg.

Vid match
Alla lag ska vara ombytta och färdiga vid sin spelplan senast 10 min före matchens början. Samtliga spelare måste bära benskydd.

Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

Bollar
P/F 16-18 spelar med bollstorlek 3
P/F 12-15 spelar med bollstorlek 4

Bollar tillhandahålls från tävlingsledningen och det är arrangörens matchboll som skall användas.

9. DOMARE
Förbundsutbildade domare är tillsatta av respektive arrangörsförening.

10. TÄVLINGSJURY
Tävlingsjury består av respektive arrangörsförenings tävlingsledning på varje arena. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan ej överklagas eller ändras.

11. PROTESTER OCH BESTRAFFNINGAR
Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av protesterande lags ansvarige ledare senast 15 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift (1000 SEK) ska betalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgift återfås om protesten godkänns. Domares beslut i fakta som rör matchen är slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan inte föranleda åtgärd.

Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen, exempelvis olämpligt uppträdande från spelare eller lagets publik.

Utvisningar
Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn kan dock besluta om avstängning i ytterligare match/er. Varningar ackumuleras ej.

12. WALKOVER (W-O)
Lag som uteblivit från match utan giltig orsak utesluts ur turneringen.

13. SPELPLAN
Samtliga matcher spelas på anvisade konstgräsplaner i Nacka kommun.

Tävlingsledningen har tillsammans med domaren rätt att flytta match till annan spelledig plan, vid t.ex. förseningar i spelschema.

14. SPELPROGRAM
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet, både vad det gäller gruppindelning och tider. Meddelande om ändring skall meddelas varje lagledare. Spelprogram publiceras en vecka innan turneringsstart.

15. ARRANGÖRER
Nackamästerskapen samarrangeras av Saltsjöbadens IF, Järla IF FK, Boo FF, Sickla IF och Älta IF. För kontaktuppgifter hänvisar vi till www.nackamasterskapen.se

Okunskap fritar ej från ansvar.

VÄLKOMNA TILL EN FOTBOLLSFEST I NACKA I RIKTIG FAIR PLAY-ANDA!
Md webp.net gifmaker
Md nvp logga web 750 px 2017
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub