Nm 2015 ver3c

Turneringsregler Nackamästerskapen 2018

TÄVLINGSREGLER

1. REGLER
Nackamästerskapen är en breddturnering som spelas enligt S:t Eriks-Cupens fotbollspelregler för 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9 och som tillämpas med följande tillägg, undantag och förtydligande.

Länk till StFFs tävlingsregler 5-, och 7-manna

Länk till StFFs tävlingsregler 9-manna

2. TÄVLINGSFORM
Lagen delas in i grupper genom lottning. Om en förening har fler anmälda lag i samma åldersklass, delas dessa in i olika grupper så långt som möjligt.

Ingen resultatrapportering kommer att finnas i någon åldersklass enligt SvFFs nya regler. Inga slutsegrare utses.

Alla matcher kommer att lottas före turneringen.

3. KLASSINDELNING
P/F06 - 9 mot 9
P/F07 - 7 mot 7
P/F08 - 7 mot 7
P/F09 - 7 mot 7
P/F10 - 5 mot 5
P/F11 - 5 mot 5
P/F12 - 5 mot 5

P/F07-12 riktar sig till breddlag inom Nacka och Värmdö.

P/F06 är en öppen klass, vilket innebär att lag utanför Nacka/Värmdöområdet är välkomna i mån av plats.

4. ANTAL SPELARE OCH AVBYTARE
I klasserna P/F06 får maximalt 16 spelare delta/match. I övriga klasser gäller att man får använda fritt antal spelare. Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byten görs utan domarens avblåsning. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område.

Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen.

5. REPRESENTATIONSREGLER
- Förening anmäler lag i egen åldersklass. NM tillåter inte spel i överårig klass.

- Pojklag som 2018 spelat i Extra svår serie i S:t Eriks-Cupen får ej anmälas till NM.

- Flicklag som har deltagit i pojkklass i S:t Eriks-Cupen under 2018 får ej anmälas till NM.

- NM tillåter inte spel i motsatt klass (d v s flickor i pojkklass el tvärtom).

- Har förening haft lag i överårig serie under 2018 får dessa lag ej anmälas till NM.

- För individuell spelare gäller att man får ha deltagit i max 3 matcher i Extra svår eller överårig serie i S:t Eriks-Cupen 2018 för att få delta i NM.

- Spelare får endast spela i ett lag i NM oavsett åldersklass.

- Överårig spelare får spela via StFF utfärdad dispens, spelare ska då markeras på deltagarförteckningen och dispensen ska biläggas.

- Underårig spelare måste söka dispens från tävlingsledningen och denna ska, efter det att denna godkänts, biläggas deltagarförteckningen.

6. MATCHTID
5 mot 5 - 2 x 12 minuter
7 mot 7 - 2 x 15 minuter
9 mot 9 - 2 x 20 minuter

7. DELTAGARFÖRTECKNING
Alla lag skall lämna en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i turneringen. Deltagarförteckningen skall lämnas till sekretariatet senast 15 minuter före första match. I klasser med slutspel får inga spelare läggas till under turneringens gång. Man kan alltså inte komplettera deltagarlistan efter det att den första matchen har startat.

8. INFÖR MATCH
Speldräkter
Samtliga spelardräkter skall vara numrerade, undantag görs för P/F11 och P/F12. Numreringen skall finnas på ryggen av spelartröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match. Om matchdomaren bedömer att ena laget skall byta speldräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, skall bortalaget byta, eller spela med västar i avvikande färg.

Vid match
Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min före matchens början. Samtliga spelare måste bära benskydd. Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

Bollar
P/F10, 11 och 12 spelar med bollstorlek 3

P/F06, 07, 08 och 09 spelar med bollstorlek 4

Bollar tillhandahålls från tävlingsledningen och det är arrangörens matchboll som skall användas.

9. SPELFORM
P/F10, P/F11 och P/F12 spelar 5 mot 5
P/F07, P/F08 och P/F09 spelar 7 mot 7
P/F06 spelar 9 mot 9

10. DOMARE
Förbundsutbildade domare är tillsatta av respektive arrangörsförening. Om domaren så begär skall varje lag ställa upp med varsin linjedomare.

11. TÄVLINGSJURY
Tävlingsjury består av respektive arrangörsförenings tävlingsledning på varje arena. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan ej överklagas eller ändras.

12. PROTESTER OCH BESTRAFFNINGAR
Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av protesterande lags ansvarige ledare senast 15 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift (1000 SEK) ska betalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgift återfås om protesten godkänns. Domares beslut i fakta som rör matchen är slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan inte föranleda åtgärd.

Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen, exempelvis olämpligt uppträdande från spelare eller lagets publik.

Utvisningar
Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn kan dock besluta om avstängning i ytterligare match/er. Varningar ackumuleras ej.

13. WALKOVER (WO)
Lag som uteblivit från match utan giltig orsak förlorar matchen med 3-0. Tävlingsjuryn kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid första WO, exempelvis om avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

14. SPELPLAN
Samtliga matcher spelas på anvisade konstgräsplaner i Nacka kommun.

Tävlingsledningen har tillsammans med domaren rätt att flytta match till annan spelledig plan, vid t ex förseningar i spelschema.

15. SPELPROGRAM
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet, både vad det gäller gruppindelning och tider. Meddelande om ändring skall meddelas varje lagledare.

16. ARRANGÖRER
Nackamästerskapen samarrangeras av Boo FF, Järla IF FK, Saltsjöbadens IF, Sickla IF och Älta IF. För kontaktuppgifter hänvisar vi till www.nackamasterskapen.se

Okunskap fritar ej från ansvar.

VÄLKOMNA TILL EN FOTBOLLSFEST I NACKA I RIKTIG FAIR PLAY-ANDA!

Md webp.net gifmaker
Md nvp logga web 750 px 2017
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub